Vodičkova 710 /31, 110 00 Praha 1

Vernisáž Eriky Voith